publicerad: 2021  
kontrast kontrasten kontraster
kontr·ast·en
substantiv
kontras´t
starkt fram­trädande olikhet som ibland över­går i en mot­sats
(i) kontrast (mot/till någon/något)
(i) kontrast (mot någon)
(i) kontrast (mot något)
(i) kontrast (till någon)
(i) kontrast (till något)
en kontrast (mellan några)
en skarp kontrast; en bjärt kontrast; en slående kontrast mellan levnadsvillkoren förr och nu; hans blyghet stod i kontrast till hennes väl­talighet
spec. stark skillnad i färg eller ljus­styrka
milda schatteringar som kontrast till sen­sommarens starka färger
äv. ut­vidgat i fråga om andra sinnes­intryck
klangkontrast
en väl­smakande kontrast
belagt sedan 1784; via franska av ita. contrasto med samma betydelse, till contrastare 'stå i mot­sats'