publicerad: 2021  
kontrastiv kontrastivt kontrastiva
kontr·ast·iv
adjektiv
[-i´v] el. [kån´-]
som inne­bär jäm­förelse mellan olika språk
kontrastiv lingvistik; en kontrastiv grammatik där fram­för allt skillnaderna mellan svenska och engelska betonas
belagt sedan 1969