publicerad: 2021  
kontribuera kontribuerade kontribuerat
verb
kontribue´ra
mindre brukligt lämna bi­drag
kontribuera till något
belagt sedan 1610; av lat. contribu´ere 'samman­skjuta; in­förliva'; jfr ur­sprung till distribuera, tribut
kontribuerakontribuerande, kontribuering, kontribution