publicerad: 2021  
kontribution kontributionen kontributioner
kon·trib·ut·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
mindre brukligt ekonomiskt bi­drag
en kontribution (till något)
spec. mest vid beskrivning av äldre förhållanden (krigs)skatt
kontributionsskyldig
truppernas försörjning krävde extra kontributioner
belagt sedan 1526 i bet. 'krigsskatt'