publicerad: 2021  
kontrollnummer kontrollnumret, plural kontroll­nummer, bestämd plural kontrollnumren
kont·roll|­numr·et
substantiv
[-rål`-]
nummer som an­vänds som extra kontroll vid reservation, an­mälan eller dylikt
belagt sedan 1973