publicerad: 2021  
koppla kopplade kopplat
verb
[kåp`-]
1 ofta med partikel, sär­skiltfast, ihop, samman förena med sammanhållande an­ordning ofta av­sedd att kunna över­föra dragkrafter
någon kopplar (fast/ihop/samman) några
någon kopplar (fast) några
någon kopplar (ihop) några
någon kopplar (samman) några
någon kopplar (ihop/samman) någon/något med någon/något
någon kopplar (ihop) någon med någon
någon kopplar (ihop) någon med något
någon kopplar (ihop) något med någon
någon kopplar (ihop) något med något
någon kopplar (samman) någon med någon
någon kopplar (samman) någon med något
någon kopplar (samman) något med någon
någon kopplar (samman) något med något
koppla ihop järnvägsvagnarna; koppla samman kättingarna; koppla fast släp­kärran; kopplade fönster
äv. med av­seende på själva förbindelsen el. något som hålls fast i förhållande till något annat
koppla nack­sving; koppla armarna bak­om ryggen
äv. bildligt
han kunde inte koppla samman det han såg med vad han tidigare visste; ensamhet kopplad till alkoholism
belagt sedan 1734; till koppel
2 vanligen med partikel, sär­skiltin, på, till upp­rätta fungerande förbindelse för person el. abstrakt före­teelse, mest via något slags elektriskt el. elektroniskt system
någon kopplar (in/på/till) något
någon kopplar (in) något
någon kopplar () något
någon kopplar (till) något
någon kopplar in någon (något)
koppla sam­talet; växeln kopplade honom vidare; koppla till/på strömmen
äv. med av­seende på apparat eller dylikt sätta i fungerande till­stånd genom an­slutning till någon kraft­källa eller dylikt
koppla på hör­apparaten
äv. bildligt
polisen kopplades in på fallet; han kopplade på sitt charmerande leende
belagt sedan 1886
3 sätta koppel på hund
någon kopplar djur
hundar ska vara kopplade i skogen
äv. fästa (hund) i något med hjälp av koppel
hon kopplade hunden utan­för affären
belagt sedan ca 1755
4 var­dagligt förstå
någon kopplar (något)
han kopplar lite långsamt; det dröjde några sekunder innan hans hjärna kopplade
belagt sedan 1956
5 mindre brukligt bedriva koppleri
någon kopplar
äv. försvagat försöka göra två personer till ett par
belagt sedan 1715
kopplakopplande, koppling