publicerad: 2021  
koppla av kopplade kopplat
verb
koppla a´v
1 äv. fast sammansättn., se avkoppla fri­göra från hop­kopplat läge
någon kopplar av någon/något (från något)
någon kopplar av någon (från något)
någon kopplar av något (från något)
de kopplade av två vagnar
äv. bryta elektrisk ström­förbindelse m.m.
koppla av strömmen
belagt sedan 1866
2 göra sig fri från stress och (arbets)belastning genom att vila el. ägna sig åt förströelser etc.
någon kopplar av (från något) (med något/att+verb)
någon kopplar av (från något) (med något)
någon kopplar av (från något) (med att+verb)
han satt och kopplade av i fåtöljen; hon skulle ha det skönt och riktigt koppla av under semestern
belagt sedan 1912
koppla avavkopplande, avkoppling