publicerad: 2021  
korrelation korrelationen korrelationer
kor·rel·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sär­skilt statistik sam­band mellan föränderliga storheter så att när den ena ökar, den andra antingen ökar el. minskar
korrelationskoefficient
korrelation (mellan några) korrelation (med något)
positiv korrelation; stark korrelation; negativ korrelation; forskningen har visat att det finns en direkt korrelation mellan rökning och lung­cancer
belagt sedan 1823; se ur­sprung till korrelat 1