publicerad: 2021  
kortskallig kort­skalligt kort­skalliga
kort|­skall·ig
adjektiv
[kårt`-]
som har kort skalle i förhållande till bredden; vid (äldre) antropologisk klassifikation
MOTSATS långskallig
belagt sedan 1877