publicerad: 2021  
kras kraset
kras·et
substantiv
ljud som är oregelbundet, snabbt upp­repat och tämligen ljust som när något sprött krossas
(i) kras
glaset gick sönder med ett kras; kraset av fötter i gruset
gå i kras gå söndertallrikarna gick i kras när de slog i golvet; hennes dröm om att slå personligt rekord på halv­maraton gick i kras när hon bröt foten
belagt sedan 1000-talet (runsten, Saleby, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); runform krus, fornsvenska krus; se ur­sprung till krasa