publicerad: 2021  
kringsyn kring­synen
kring|­syn·en
substantiv
kring`syn
bred andlig över­blick
en vid­sträckt kring­syn i sam­tidens tanke­värld
belagt sedan 1910