publicerad: 2021  
kringtjänst kring­tjänsten kring­tjänster
kring|­tjänst·en
substantiv
kring`tjänst
tjänst vid sidan av grund­läggande tjänster som t.ex. en bank tillhanda­håller
börja med att skaffa ett löne­konto i banken och beställ sedan kring­tjänster som råd­givning, internet­bank m.m.
belagt sedan 1992