publicerad: 2021  
kringsynt neutrum kring­synt, bestämd form och plural kring­synta
kring|­syn·ta
adjektiv
kring`synt
som har bred över­blick
JFR vidsynt
en kring­synt kritiker; hans samlade verk har ut­givits av kring­synta kännare av hans författarskap
belagt sedan 1778