publicerad: 2021  
kroknäst neutrum krok­näst, bestämd form och plural krok­nästa
krok|­näs·ta
adjektiv
kro`knäst
som har krok­näsa
skämt­teckningen med två krok­nästa judar an­sågs antisemitisk
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska kroknäsotter