publicerad: 2021  
kroki krokin krokier
kroki·er
substantiv
[kroki´]
teckning efter levande modell i övnings­syfte var­vid modellen ofta byter ställning
krokimålning
äv. ut­kast, skiss
belagt sedan 1817; av franska croquis med samma betydelse, till croquer i bet. 'göra ett flyktigt ut­kast'; jfr ur­sprung till krokan, krokett