publicerad: 2021  
kronbjudning kron­bjudningen
kron|­bjud·ning·en
substantiv
kro`nbjudning
den vanligaste foster­ställningen vid förlossning med skallens hjäss­parti som första synliga del av fostret
belagt sedan 1822; till krona i bet. 'översta delen av hjässan' och bjuda i bet. 'rikta en kropps­del åt ett visst håll'