publicerad: 2021  
kronvrak kron­vraket, plural kron­vrak, bestämd plural kron­vraken
kron|­vrak·et
substantiv
kro`nvrak
var­dagligt; något ålderdomligt person som förklarats oduglig till militär­tjänst
belagt sedan 1877