publicerad: 2021  
kryphål kryp­hålet, plural kryp­hål, bestämd plural kryp­hålen
kryp|­hål·et
substantiv
kry`phål
speciell, svår­upptäckt möjlighet att klara sig undan något vanligen om tillåten men moraliskt tvivel­aktig ut­väg
ett kryphål (i något)
ett kryp­hål i lagen
belagt sedan 1738