publicerad: 2021  
krämpa krämpan krämpor
krämp·an
substantiv
kräm`pa
ofta plur. lindrig sjukdom el. annan kroppslig åkomma som ger sig till känna ofta
ålderskrämpor
gästerna satt mest och pratade om sina krämpor på hennes åttio­års­kalas
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska krämpa 'krämpa; kramp'; besläktat med kramp, krympa