publicerad: 2021  
kullager kullagret, plural kul­lager, bestämd plural kullagren
kul|­lagr·et
substantiv
ku`llager
axel­lager med kulor mellan en roterande och en fast del så att glid­friktionen er­satts med den betydligt mindre rullfriktionen
kullagerring
belagt sedan 1887