publicerad: 2021  
kultföremål kult­föremålet, plural kult­föremål, bestämd plural kult­föremålen
kult|­före·mål·et
substantiv
kul`tföremål
före­mål som an­vänds vid kult­ut­övning el. som är en viktig symbol för kulten
ett kult­föremål som har setts av miljoner pil­grimer
äv. försvagat om mycket populär före­teelse
gamla köks­prylar blir ofta kult­föremål
belagt sedan 1899