publicerad: 2021  
kulörtvätt kulör­tvätten
kul·ör|­tvätt·en
substantiv
kulö`rtvätt
tvätt där tvättvattnet hålls medel­varmt vanligen om­kring 60 grader; av­sedd för textilier av färgad bom­ull
kulörtvätt (av något)
äv. om mot­svarande textilier
sortera kulör­tvätten
belagt sedan 1943