publicerad: 2021  
kundtjänst kund­tjänsten kund­tjänster
substantiv
kun`dtjänst
av­delning där före­tag erbjuder hjälp och information åt sina kunder beträffande de varor eller tjänster som tillhanda­hålls
gå till kund­tjänsten och reklamera en vara; hon ringde kund­tjänst för att upp­gradera det långsamma bred­bandet
belagt sedan 1930