publicerad: 2021  
segment segmentet, plural segment, bestämd plural segmenten
seg·ment·et
substantiv
segmen´t
1 del av cirkel­yta som begränsas av en båge och mot­svarande sträcka (korda)
JFR sektor
äv. om jäm­förbar del av klot
ett sfäriskt segment begränsas av en kalott och ett plan
äv. mer abstrakt
kundsegment; marknadssegment
före­taget försöker bearbeta nya segment av data­marknaden
belagt sedan 1690; av lat. segmen´tum 'in­skärning; av­snitt', till seca´re 'skära'; jfr ur­sprung till sekatör, sektion
2 sär­skilt i vetenskapliga samman­hang en i en upp­sättning delar (hos visst före­mål) som är naturligen av­gränsade i längd­riktningen
spec. om en av flera lik­artade leder i led­djurs kropp
segmenten i hopp­kräftans kropp
belagt sedan 1759