publicerad: 2021  
kundsegment kund­segmentet, plural kund­segment, bestämd plural kund­segmenten
kund|­seg·ment·et
substantiv
kun`dsegment
viss kategori av kunder som ett före­tag (el. en sälj­kampanj) särsk. riktar sig till med en vara el. tjänst
rese­byrån väl­komnar gärna barn­familjer men ser dem inte i första hand som sitt kund­segment
belagt sedan 1993