publicerad: 2021  
kuplett kupletten kupletter
kupl·ett·en
substantiv
kuplett´
visa av humoristisk eller satirisk karaktär i revy eller dylikt
kupletthäfte
en kuplett (om någon/något/att+verb/sats)
en kuplett (om någon)
en kuplett (om något)
en kuplett (om sats)
en kuplett (om att+verb)
en klassisk kuplett à la Karl Gerhard; de sjöng en kuplett till­sammans i amatör­revyn
belagt sedan 1701; av franska couplet 'verspar; strof; kuplett', till couple 'par'; jfr ur­sprung till kopula