publicerad: 2021  
kupong kupongen kuponger
kup·ong·en
substantiv
[-åŋ´]
avskiljbar del av papper vanligen en sorts blankett som fylls i för visst ända­mål
klipp ur kupongen och skicka den porto­fritt till oss
ibland äv. om lös, mindre blankett
sär­skilt om något som köps och lämnas i ut­byte mot viss för­mån
kuponghäfte; måltidskupong
stämpla kupongerna på spår­vagnen
spec. delvis historiskt bevis som behövs för att lyfta ut­delning på aktie eller annat värde­papper
aktiekupong
klippa kuponger skämtsamtleva gott på aktie­utdelninghan bor i en villa på Lidingö och klipper kuponger
belagt sedan 1831; av franska coupon 'stuv­bit; biljett; kupong', till couper 'skära av'; jfr ur­sprung till kupé, kupera, kupp