publicerad: 2021  
kupera kuperade kuperat
verb
kupe´ra
1 skära av en stor del av öron el. svans på hund; nu­mera förbjudet i Sverige
kupera något
en boxer med kuperad svans
belagt sedan 1824; av franska couper 'skära av'; jfr ur­sprung till kupé, kupp
2 lyfta av övre halvan av kort­lek, och lägga den underst, för att säker­ställa att ingen har sett det understa kortet
kupera (något)
du blandar så kuperar jag
belagt sedan 1803
3 förhindra eller av­bryta ett sjukdomsförlopp
kupera något
genom behandlingen kuperas migrän­attacken
belagt sedan 1834
kuperakupering