publicerad: 2021  
kurera kurerade kurerat
verb
kure´ra
1 ibland refl. bota ofta med mer el. mindre informella metoder
någon kurerar någon/något (med något)
någon kurerar någon (med något)
någon kurerar något (med något)
kurera sig i hemmet; hon stannade hemma för att kurera sin förkylning; han försökte kurera sin onda hals med honung
äv. något ut­vidgat
hon blev kurerad från sin svart­sjuka
belagt sedan 1603; ur lat. cura´re 'vårda; bota', till cu´ra 'vård'; jfr ur­sprung till 1kur 1
2 verka som konstnärlig kurator
någon kurerar något
kurera en ut­ställning
belagt sedan 1997
kurerakurerande, kurering