publicerad: 2021  
kursgård kurs­gården kurs­gårdar
kurs|­gård·en
substantiv
kurs`gård
internat­liknande an­läggning som an­vänds för kurser och konferenser och som ibland ägs av ett före­tag el. en organisation
kurs­gården ordnar både större och mindre konferenser; Bommersvik, Social­demokraternas kurs­gård
belagt sedan mitten av 1970-talet