publicerad: 2021  
ändring ändringen ändringar
ändr·ing·en
substantiv
än`dring
det att något blir ändrat
SE ändra
ändringsförslag; adressändring; kursändring; lagändring; regeländring
ändring (av/i/på något)
ändring (av något)
ändring (i något)
ändring (något)
de hade gjort en del ändringar i möbleringen; de före­slagna ändringarna i EU:s konstitution; en ändring till det bättre; programmet blir så här, med reservation för ändringar
äv. mer konkret, sär­skilt i fråga om klädes­plagg
med ändringarna kostade kavajen 1 500 kronor
belagt sedan 1675