publicerad: 2021  
1kvarter kvarteret, plural kvarter, bestämd plural kvarteren
kvart·er·et
substantiv
kvarte´r
1 byggnadskomplex i stad som begränsas av fyra gator
kvartersnamn
kvarteret Korpen; mor­mor bodde några kvarter bort; han gick en tur runt kvarteret för att hämta lite luft
sär­skilt om bostads­område (ibland om­fattande flera kvarter) som upp­fattas som egen helhet, på grund av enhetlig bebyggelse, gemensamma aktiviteter eller dylikt
kvartersbio; kvartersbutik; kvarterskrog; affärskvarter; hamnkvarter; slumkvarter; tidningskvarter; villakvarter
barnen i kvarteret; som ton­åring var hon kvarterets skräck
äv. om bebyggelsen
hela kvarteret ska rivas
äv. om in­vånarna
var lite tystare, du väcker hela kvarteret
belagt sedan 1487 (Stockholms Stads Tänkeböcker); fornsvenska qvarter 'fjärding; av­delning av en stad'; av lågtyska quarter med samma betydelse; samma ord som 2kvarter!!
2 vanligen i sammansättn. (militär) förläggning under tak
kvartersförläggning
äv. (lokal för) högre befäl­havares stab
äv. till­fällig förläggning
nattkvarter; vinterkvarter
belagt sedan 1620; av tyska Quartier, franska quartier med samma betydelse; äldre 'fjärde­delen av en här, av en förläggning'; urspr. samma ord som 2kvarter!!
3 en­dera av månens fyra huvud­faser
månen är i första kvarteret när den är halv en vecka efter ny­måne och i sista kvarteret när den är halv tre veckor efter ny­måne
belagt sedan 1578; urspr. samma ord som 2kvarter!!
2kvarter kvarteret, plural kvarter, bestämd plural kvarteren
kvart·er·et
substantiv
[-e´r] äv. [kvart´-]
1 ett äldre längd­mått som mot­svarar en kvarts aln el. ca 15 cm
ett kvarter (något) ett kvarter (med något)
belagt sedan 1378 (öppet brev om pantsättning av jord utfärdat av borgmästare och råd i Västerås (Gadolin)); fornsvenska kvarter; av lågtyska quarter; av franska quartier med samma betydelse; av medeltidslat. quarta´rium 'fjärde­delen av ett mått', till lat. qua´rtus 'den fjärde'; jfr ur­sprung till 1kvart!!, 1kvarter!!
2 ett äldre rymd­mått som mot­svarar ett kvarts stop el. ca 1/3 liter
ett kvarter (något) ett kvarter (med något)
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen