publicerad: 2021  
kvartal kvartalet, plural kvartal, bestämd plural kvartalen
kvart·al·et
substantiv
kvarta´l
period på tre månader vanligen med början 1 januari, 1 april, 1 juli el. 1 oktober
JFR tertial
kvartalsbokslut; kvartalsrapport; kvartalsskifte
(en gång i) kvartalet (under) ett kvartal
en gång i kvartalet; under tredje kvartalet väntas syssel­sättningen gå upp
belagt sedan 1614; av medeltidslat. quarta´le (ann´i) 'fjärdedel(en av ett år)', till lat. qua´rtus 'den fjärde'; jfr ur­sprung till 1kvart!!