publicerad: 2021  
kvarterspolis kvarters­polisen kvarters­poliser
kvart·ers|­pol·is·en
substantiv
kvarte`rspolis
polis som patrullerar visst bostads­område och som ska ha viss direkt­kontakt med de boende
äv. om mot­svarande organisation
kommunen är ett eget polis­distrikt med kvarters­polis i alla kommun­delar
belagt sedan 1956