publicerad: 2021  
kvällskurs kvälls­kursen kvälls­kurser
kvälls|­kurs·en
substantiv
kväll`skurs
kurs som är förlagd till kvälls­tid särsk. in­om studie­förbund men äv. vid hög­skola m.m.
en kvällskurs (i något)
han går på en kvälls­kurs i franska
belagt sedan 1908