publicerad: 2021  
kyrkoår kyrko­året, plural kyrko­år, bestämd plural kyrko­åren
kyrko|­år·et
substantiv
kyr`koår
fast­ställd följd av kyrkliga sön- och helg­dagar under ett år från första sön­dagen i advent till och med doms­söndagen
(under) kyrkoåret
belagt sedan 1700