publicerad: 2021  
kärnpunkt kärn­punkten kärn­punkter
kärn|­punkt·en
substantiv
`rnpunkt
viktigaste punkt i problemkomplex, resonemang eller dylikt
kärnpunkten (i något)
kärn­punkten i kritiken; klimat­frågan är en kärn­punkt i regeringens politik
belagt sedan 1842