publicerad: 2021  
kärnpartikel kärnpartikeln kärnpartiklar
kärn|­part·ikl·ar
substantiv
`rnpartikel
partikel som in­går i atomkärna
de tunga kärn­partiklarna protoner och neutroner
belagt sedan 1935