publicerad: 2021  
köld kölden
köld·en
substantiv
(till­stånd av) mycket låg temperatur främst i luft och utom­hus
MOTSATS 1hetta 1 JFR 1kyla, 2kyla
köldperiod; köldrekord
sträng köld; stark köld; midvinternattens hårda köld; köld och gnistrande snö; hennes händer var röda av köld; lagren är känsliga för köld
äv. med ton­vikt på förnimmelsen
köldrysning
huttra av köld; kölden sved i näs­borrarna
äv. bildligt av­saknad av positiva känslor
känsloköld
hans sinnes köld
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska kyld; nära besläktat med 1kall