publicerad: 2021  
köpebrev köpe­brevet, plural köpe­brev, bestämd plural köpe­breven
köpe|­brev·et
substantiv
`pebrev
skriftlig handling där säljare av en fastighet erkänner mot­tagandet av köpe­skillingen och över­låter egendomen till mot­tagaren
belagt sedan 1402 (fastebrev utfärdat av underhäradshövdingen i sörmländska Österrekarne Kettil Niclisson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska köpebref