publicerad: 2021  
lagbunden lagbundet lagbundna
lag|­bund·en
adjektiv
la`gbunden
1 som regleras av lagar
lag­bunden frihet
belagt sedan mitten av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska laghbundin
2 som följer ett regel­bundet, förut­sägbart mönster
naturens lag­bundna processer
belagt sedan 1828