publicerad: 2021  
1lager lagret, plural lager, bestämd plural lagren
lagr·et
substantiv
la´ger
1 lokal för (längre) förvaring av varor som inte behöver vara direkt åt­komliga
lagerrensning
(i/på) lager
(i) lager
() lager
ett lager (av något)
jag ska gå upp på lagret och se om vi har den boken inne; lagren av olja är väl­fyllda
ofta sär­skilt med tanke på det förvarade förråd, upp­lag
lagerhållning; beredskapslager; överskottslager
vi har inte den storleken på lager
äv. bildligt
har du några historier på lager?
belagt sedan 1773; av tyska Lager med samma betydelse; samma ord som läger
2 ut­bredd massa med relativt liten tjocklek
färglager; humuslager
ett lager (något)
ett lager (av/med något)
ett lager (av något)
ett lager (med något)
ett tunt lager jord; ett lager skivad lök ovan­på potatisen; dammet låg i tjocka lager på hyllorna
äv. bildligt grupp människor på samma sociala nivå
de breda lagren folkets stora massai mots. till eliten: när e-posten slog igenom i de breda lagren inne­bar det en revolution för det skrivna ordet
belagt sedan 1743
3 maskindel som bär upp en roterande axel
glidlager; kullager; vevlager
belagt sedan 1839
2lager lagern lagrar
lagr·ar
substantiv
la´ger
typ av buske eller träd med blanka, läder­artade, väl­doftande blad som an­vänds som krydda och (i krans­form) som utmärkelse­tecken; hemma­hörande i Medelhavs­området och på Kanarie­öarna
äv. lagerkrans
en ny­bliven doktor som promoveras får antingen lager eller doktors­hatt
skörda lagrar vinna beröm eller äraden redan prisbelönta filmen har chans att skörda fler lagrar
vila på lagrarna/sina lagrar av­stå från att försöka vinna ytterligare fram­gångarden som vill göra karriär får aldrig vila på sina lagrar
belagt sedan 1673; jfr fornsvenska laghurträ, laverträ; ur lat. lau´rus 'lagerträd'
3lager lagern, plural lager
kortform för lageröl
lager·na
substantiv
la´ger
ett ljust, milt och (ofta) sött öl
lageröl
äv. om en­staka glas, flaska etc. lager
en lager, tack!
belagt sedan 1934; kort­form av lageröl (urspr. om öl som lagrats länge)