publicerad: 2021  
lagergång lager­gången lager­gångar
lager|­gång·en
substantiv
la`gergång
1 (horisontell) berg­massa som trängt in mellan skikten i lagrade berg­arter
belagt sedan 1840
2 del av axel som om­sluts av lager
belagt sedan 1838