publicerad: 2021  
laggkärl lagg­kärlet, plural lagg­kärl, bestämd plural lagg­kärlen
lagg|­kärl·et
substantiv
lagg`kärl
tunn­liknande behållare av laggar ofta samman­hållna av band
belagt sedan 1734