publicerad: 2021  
landstorm land­stormen
land|­storm·en
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
historiskt värnplikts­uppbåd som om­fattade de äldsta värn­plikts­klasserna i tidigare svensk försvarsorganisation
landstormsövning
belagt sedan 1808; av tyska Landsturm (urspr. efter stormklockorna som ringde för att båda upp försvaret)