publicerad: 2021  
landsända landsändan landsändar
lands|­änd·an
substantiv
[lan´s-] el. [lan´ds-]
(obestämd) lands­del
en av­lägsen lands­ända
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska lands ände