publicerad: 2021  
lantmästare lant­mästaren äv. vardagligt lantmästarn, plural lant­mästare, bestämd plural lantmästarna
lant|­mäst·ar·en
substantiv
lan`tmästare
(titel för) person med viss examen från Sveriges lantbruks­universitet och ofta med an­ställning som driftsledare el. förvaltare in­om jord­bruket
lantmästarexamen
belagt sedan 1753