publicerad: 2021  
lantmäteri lant­mäteriet lant­mäterier
lant|­mät·eri·et
substantiv
lantmäteri´
mätning och kartläggning av mark t.ex. vid avstyckning av tomter
lantmäteriexamen; lantmäteriförrättning
lantmäteri (av något)
äv. om kontor eller dylikt för detta
ring till lant­mäteriet i Norrtälje!
belagt sedan 1645