publicerad: 2021  
lantmätare lant­mätaren, plural lant­mätare, bestämd plural lantmätarna
lant|­mät·ar·en
substantiv
lan`tmätare
(titel för) person som yrkes­mässigt ägnar sig åt lantmäteri och av­lagt examen på lant­mäteri­linje vid teknisk hög­skola
belagt sedan 1628