publicerad: 2021  
lantvärn lant­värnet, plural lant­värn, bestämd plural lant­värnen
lant|­värn·et
substantiv
lan`tvärn
historiskt i Sverige försvar som är baserat på registrering av hela den manliga befolkningen särsk. under 1800-talet, i mots. till yrkes­armé
äv. äldre års­klasser värn­pliktiga i vissa länder
belagt sedan 1712